Vi analyserar och systematiserar ditt säkerhetsarbete med säkerhetsrådgivning

Våra erfarna säkerhetskonsulter kan erbjuda säkerhetsrådgivning i form av stöd med analyser och att skapa styrdokument som skyddar mot brott, brand, arbetsmiljö- och affärsrisker.

Styrkan i

SÄKKONS ERBJUDANDE

Vår styrka ligger i vår mix av praktisk erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete och riskhantering kombinerat med akademiska meriter. 

Vi tar höjd för de utmaningar som kan uppstå i en växelverkan mellan människa, teknik och organisation (MTO) samt hur tekniska, mekaniska, administrativa och personella skyddsbarriärer måste samverka för att erbjuda ett heltäckande skydd.

Kontakta oss för en

KOSTNADSFRI OFFERT

Namn E-post Ärende Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in